Използване на дъги в 3D скиците

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Създаване и редактиране на окръжности, дъги и сплайнове в 3D скица

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можете да начертаете дъга?
Като посочите три точки за начало, междинна точка и край.
Като посочите три точки за начало, край и междинна точка.
Като посочите две точки за начало и край и зададете радиуса.