Отваряне на 3D скица върху избран план

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Използване на 2D режим на скициране в 3D скица

Тест за преминаване към следващия урок

 
Спрямо кои посоки можете да снапвате, когато сте в режим Sketch on Plane ?
Към хоризонталната или вертикалната посока в равнината.
Към основните посоки X, Y или Z.
По посоката на оста Z.