Добавяне на митра фланец

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Митра фланецът е още една от простите функции, използвани при моделирането на листови детайли.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Къде трябва да начертаете скица за създаването на митра фланец?
Равнината на скицата трябва да е успоредна на първия ръб, където създадавате митра фланеца.
Върху равнината на дебелината на ръба, върху който създавате фланеца.
Равнината на скицата трябва да е перпендикулярна към първия ръб, където създадавате митра фланеца.