Важни принципи за разбирането на мащабите в AutoCAD

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Бележки към урока

 

 • Units не задава мерните единици на чертежа!
   
 • Units не променя мерните единици на чертежа и не премащабира чертежа (например от метри в инчове)!
   
 • Units само информира AutoCAD в какви мерни единици сте избрали Вие да чертаете! Настойките в units се използват, за да се вкарват блокове и за да се закачат XREF подложки. Полето, което се попълва в units е с име "insertion scale" - премащабиране при вкарване на обекти.
   
 • Ако получавате чертежи от хора, които са забравили или не знаят как да настроят units, може да се окаже, че чертежът е в сантиметри, а в units да пише футове. Това не значи, че чертежът е във футове, а че просто units не е настроен коректно.
   
 • Ако човек има един чертеж в инчове и иска да го смени в сантиметри, то една често срещана грешка е да се опита да смени мащаба на чертежа чрез командата units. Промяна в units, няма да премащабира чертежа! Това може да стане чрез командата scale.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво НЕ прави командата Units?
Задава мерните единици на чертежа
Променя мерните единици на чертежа
Премащабира чертежа
Не прави нито едно от изброените
 
Какво прави командата Units?
Информира AutoCAD какви мерни единици за чертане сме избрали
Премащабира чертежа
Променя мерните единици на чертежа
 
Кога ни е необходима настройка в Units?
При вмъкване на блокове от други чертежи
При вкарване на XREF подложка
И в двата случая