Допълнения към урока
Учебна програма Организация/Управление на проекти с AutoCAD Sheet Set
1. Рационално използване/управление на мащаби и блокове в AutoCAD

Бележки към урока

 

 • Units не задава мерните единици на чертежа!
   
 • Units не променя мерните единици на чертежа и не премащабира чертежа (например от метри в инчове)!
   
 • Units само информира AutoCAD в какви мерни единици сте избрали Вие да чертаете! Настойките в units се използват, за да се вкарват блокове и за да се закачат XREF подложки. Полето, което се попълва в units е с име "insertion scale" - премащабиране при вкарване на обекти.
   
 • Ако получавате чертежи от хора, които са забравили или не знаят как да настроят units, може да се окаже, че чертежът е в сантиметри, а в units да пише футове. Това не значи, че чертежът е във футове, а че просто units не е настроен коректно.
   
 • Ако човек има един чертеж в инчове и иска да го смени в сантиметри, то една често срещана грешка е да се опита да смени мащаба на чертежа чрез командата units. Промяна в units, няма да премащабира чертежа! Това може да стане чрез командата scale.

Дискусия към урока