Допълнения към урока
Учебна програма Организация/Управление на проекти с AutoCAD Sheet Set
2. Създаване и настройки на хартиеното пространство (работа с layouts)

Дискусия към урока