Общ поглед върху чертежите в Sheet Set Manager

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако сме отворили един sheet, друг колега не може да:
редактира само отворения sheet
редактира чертежа, в който се намира отворения sheet
види в Sheet Set Manager-a дадения sheet