Допълнения към урока
Учебна програма Организация/Управление на проекти с AutoCAD Sheet Set
1. Рационално използване/управление на мащаби и блокове в AutoCAD

 

Бележки към урока

Правилото за чертане едно към едно:

Напомням правилото, че в модела се чертае в мащаб 1:1! Когато говорим в контекста на анотативните мащаби, ние чертаем 1:1 нашите линии, но текстовете, дименсиите и другите анотативни обекти са в мащаб!

В един пример със сантиметри и мащаб 1:50 - следва да чертаем 1:1, но в долния десен ъгъл да сме избрали "анотативен мащаб" 1:50cm.

Някои хора правят грешката да чертаят 1:1 и да се опитват да нагласят мащаб долу дясно 1:1 - това е грешен подход! Мащабът долу се отнася само за надписите (и другите анотативни обекти)! Това е все едно да се опитвате да разпечатате чертежът си в мащаб 1:1, което би било доста голям чертеж.

Дискусия към урока