Допълнения към урока
Учебна програма Организация/Управление на проекти с AutoCAD Sheet Set
1. Рационално използване/управление на мащаби и блокове в AutoCAD