Допълнения към урока
Учебна програма Организация/Управление на проекти с AutoCAD Sheet Set
5. Управление на чертежите със Sheet Set Manager