Допълнения към урока
Учебна програма Организация/Управление на проекти с AutoCAD Sheet Set
4. Организация при работа в екип. Основни принципи при стартиране на един нов проект

Дискусия към урока