Допълнения към урока
Учебна програма Основи на програмирането с JavaScript
3. Оператори