Математически функции

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Въпроси и отговори

 • Може ли Math.min() и Math.max() функциите да се използват за набот от  числа или масив от числа едновременно?

  Росица Максимова:

  Math.min() и Math.max() функциите само за сравнение на 2 числа едновременно ли се използват. Не може ли за набор от числа или масив от числа едновременно!?

  Борис Митев:
  1. Math.max(...array);

  2. Math.max.apply(null, array);

  3. array.reduce((a, b) => Math.max(a, b));

  4. и 2. са за малки масиви от числа, т.к. функциите имат ограничение в максималния брой параметри, а 1. и 2. превръщат всеки елемент от масива впараметър на функцията.

  5. е по-странно изглеждащото решение, но пък работи за всякакъв размер на масива от числа.

  Борис Митев:

  1.Math.max(...array);

  2.Math.max.apply(null, array);

  3.array.reduce((a, b) => Math.max(a, b));

  1 и 2 са за малки масиви от числа, т.к. функциите имат ограничение в максималния брой параметри, а 1. и 2. превръщат всеки елемент от масива впараметър на функцията.

  3 е по-странно изглеждащото решение, но пък работи за всякакъв размер на масива от числа.

  Росица Максимова:

  Много благодаря!

  Иво Ташев:

  Math round изпогазвали се както в C#

 • Как можем да степенуваме и да намерим корен квадратен на число?

  Espera:

  Как можем да степенуваме и да намерим корен квадратен на число? Ще може ли да го покажете чрез код?

  Явор Бояджиев:

  Пример степенуване (3 на степен 2): window.addEventListener('load', onLoad); function onLoad() { console.log(Math.pow(3, 2)); } Пример с корен квадратен (напр. числото 64): window.addEventListener('load', onLoad); function onLoad() { console.log(Math.sqrt(64)) }