Допълнения към урока
Учебна програма Основи на програмирането с JavaScript
4. Условия и цикли