Допълнения към урока
Учебна програма Основи на програмирането с JavaScript
1. Въведение в JavaScript