Допълнения към урока
Учебна програма Основи на програмирането с JavaScript
6. Events, scope, context