Допълнения към урока
Учебна програма Основи на програмирането с JavaScript
5. Масиви и обекти