Допълнения към урока
Учебна програма Основи на програмирането с JavaScript
2. Типове и структури