Допълнения към урока
Учебна програма Основи на програмирането с JavaScript
8. Javascript и Photoshop