Допълнения към урока
Учебна програма Основи на програмирането със C#
5. Обектно-ориентирано програмиране