Допълнения към урока
Учебна програма Основи на програмирането със C#
2. Лексикална структура и типове данни

Задачи:

  1. Декларирайте две променливи от тип string и им присвоете стойности "Hello" и "World". Декларирайте променлива от тип object и й присвоете стойността на конкатенацията на двете променливи от тип string (не изпускайте интервала по средата). Декларирайте трета променлива от тип string и я инициализирайте със стойността на променливата от тип object. ( Hint: Трябва да използвате type casting.)
  2. Да се въведат от командния ред 1 число или цифра и 1 дума/стринг. След това да изведе дължината на получения стринг при конкатенация, тоест броя на символите в новополучения стринг при конкатенация. (Hint: Трябва да преобразувате int към String и след това да конкатениратe.)