Допълнения към урока
Учебна програма Основи на програмирането със C#
3. Други типове променливи и логически операции