Допълнения към урока
Учебна програма Основи на програмирането със C#
8. Работа с файлове и файлова структура