Допълнения към урока
Учебна програма Основи на програмирането със C#
6. Архитектура на конзолни приложение