Допълнения към урока
Учебна програма Основи на програмирането със C#
1. Запознаване със C#, Visual Studio, Xamarin и Git

Допълнителна информация към урока

  • Публикуване на промени в git
    git add -all
    git commit -m "<име на промени>"
    git push origin master

Най-често използвани елементи на MarkDown

Всички елементи са тук - https://help.github.com/articles/markdown-basics/

# Заглавие 1 - Heading 1

## Заглавие 2 - Heading 2

* itallic *

** bold **

Списък:

* подточка 1

* подточка 2

* подточка 3