Допълнения към урока
Учебна програма Основи на програмирането със C#
7. Завършване и документиране на нашата програма - проект 1