Допълнения към урока
Учебна програма Microsoft Teams
2. Модул 2: Разговори и комуникация.