Inventor. За какво се използва и как да го научим?

Inventor е създаден от американската софтуерна компания Autodesk, която е и създател на най-известния и най-продаван софтуер за проектиране – AutoCAD. Голяма част от потребителите на Inventor имат предишен опит с AutoCAD, който спомага за по-лесното навлизане в Inventor.

В тази статия ще разгледаме предимствата и възможностите на този софтуер за машинно проектиране.

Какво представлява Inventor?

Autodesk Inventor е 3D софтуер, предназначен за моделиране и проектиране на елементите, изграждащи едно завършено изделие. С негова помощ можем да създадем цялостна техническа документация, необходима за производството на продукта.
Прочети повече

HTML и CSS. Какво са и за какво се използват?

Изучаване на основите на уеб програмирането с HTML и CSS

С онлайн обучението по „HTML5 и CSS3“ от учебен център „Аула“ ще изградите добри представи за това какво е уеб, как функционира и как да работим с него.

Също така, ще се научите как да разработвате модерни уеб сайтове, работещи на всякакви платформи.

Ще натрупате ценни знания, тъй като HTML е технология, работеща еднакво добре на всички платформи и системи – от телефон до компютър.

Ако искате да:

  • създадете своя първи уеб сайт;
  • разберете как работят уеб сайтовете;
  • създадете своя първи модерен уеб сайт;
  • усвоите тънкостите при писане на модерни сайтове;
  • научите най-новите техники при разработка на уеб сайтове;

Заслужава си да се запознаете по-задълбочено с тези две технологии, наложили се и масово използващи се при създаване на уеб страници!

Прочети повече

Еврокод. Какво е и за какво се използва?

В проектирането на конструкции се случва голяма промяна. Еврокод вече влиза в сила за все повече проекти и за всеки един инженер-конструктор познаването на системата е задължително предимство при проектирането на строителните конструкции. Еврокод е система от хармонизирани технически правила за проектиране на строителни конструкции.

От началото на 2012 г. европейските стандарти са въведени официално на територията на Република България с „НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции“. Могат да се прилагат паралелно със старите български норми, но без да се смесват.

Прочети повече

SolidWorks. За какво се използва и как да го научим?

SolidWorks е софтуер, подпомагащ лесното създаване на 2D и 3D модели бързо и по най-ефективния начин.

Основните предимства са лекотата на използване и удобният потребителски интерфейс.

SolidWorks предлага цялостни 3D софтуерни инструменти, които са лесни за научаване и използване, работят заедно, като ви помагат да проектирате по-добре вашите продукти.

Това е причината, поради която SolidWorks е най-разпространеният CAD продукт в средния клас, предлагащ широк набор от специализирани инструменти за дизайн и моделиране.
Прочети повече