SolidWorks. За какво се използва и как да го научим?

SolidWorks е софтуер, подпомагащ лесното създаване на 2D и 3D модели бързо и по най-ефективния начин.

Основните предимства са лекотата на използване и удобният потребителски интерфейс.

SolidWorks предлага цялостни 3D софтуерни инструменти, които са лесни за научаване и използване, работят заедно, като ви помагат да проектирате по-добре вашите продукти.

Това е причината, поради която SolidWorks е най-разпространеният CAD продукт в средния клас, предлагащ широк набор от специализирани инструменти за дизайн и моделиране.

Какво представлява SolidWorks?

SolidWorks е 3D CAD софтуер за инженерно проектиране в областта на машиностроенето, индустриалното оборудване, потребителските продукти, автомобилостроенето, самолетостроенето, роботиката, енергетиката и много други.

Solidworks е не само софтуер, а и цялостна среда, предлагаща богата гама от инструменти за проектиране, изследване, визуализации и управление на данни и много други възможности.

Със SolidWorks можете бързо и лесно да превърнете вашите идеи в страхотни продукти. Ето само част от предимствата на този софтуер:

 • скъсяване на времето за проектиране;
 • работи върху платформата MS Windows;
 • широкоразпространен по целия свят.

SolidWorks е широко популярен и разпространен CAD продукт на световно ниво и в България. Придобил е статут на стандарт в индустриалните среди сред машинопрoизводители, инженери и потребители с интереси в сферата на машинния дизайн. Застъпен е като предмет, включен в учебната програма на редица университети и техникуми.

SolidWorks - logo Всяка нова версия на SolidWorks предоставя множество нови подобрения при скицирането, визуализацията на сглобки, нови възможности при работата с листов материал и много други нововъведения, в помощ и улеснение на CAD потребителите. Взети заедно, всички усъвършенствания на програмата осигуряват по-добра интуитивност и висока производителност, като помагат на проектанта успешно да изпълни своята работа.

SolidWorks предлага допълнителни възможности за анализ на стрес, деформация, движение, толеранси, рендеринг, огромни библиотеки от компоненти, маршрутизация за тръбопроводи, тръби и кабели, както и инструменти за продуктивност.

Обобщено, ето кои са основните характеристики и предимства на SolidWorks:

 • Това е софтуер за параметрично моделиране на твърди тела, базиран върху градивни елементи.
 • Всички размери и геометрични зависимости, които се създават в модела, се съхраняват в него. Тоест, в модела се съхранява историята на построенията.
 • Програмата дава възможност в последствие да се правят бързи и лесни корекции по създадения модел.
 • Моделите на детайлите, сглобените единици и чертежите са свързани. Това означава, че промените, нанесени в моделите, автоматично се отразяват в чертежите и сглобената единица.
 • Интерфейсът му е удобен и лесен за употреба.
 • SolidWorks е не само софтуер, а цялостна среда, предлагаща богата гама от инструменти за проектиране, изследване, визуализации, управление на данни и много други.

История

SolidWorks Corporation е основана през декември 1993 г. от дипломиралия се в Масачузетския институт по технологии Джон Хирсчик. Той е инвестирал 1 милион долара в създаването на компанията. В началото седалището на компанията се намира в град Waltham, щата Масачузетс, САЩ, където Хирсчик наема екип от инженери, за да създадат 3D CAD софтуер, който да бъде лесен за употреба,  с достъпна цена и с възможност да се използва на компютри, поддържащи операционната система на Windows .

След това SolidWorks Corporation измества дейността си в град Concord, щата Масачузетс и там пускат първия си продукт, наречен SolidWorks 95, през ноември 1995 година. От тогава до сега на пазара са пуснати общо 24 версии на софтуера, като последната версия SolidWorks 2016 е на пазара от 1 октомври 2015г.

Цифрите доказват успеха на SolidWorks, като компанията е продала повече от 1.5 милиона лиценза по целия свят.

Кой използва SolidWorks?

SolidWorks е част от ежедневието на все повече инженери по света и у нас. Той е основен ин­стру­мент за проектиране в десетки наши фирми и хиляди предприятия по света. Средствата за 3D проектиране започват да се внедряват все по-интензивно и все по-успешно и в българското машиностроене.

Дизайнери и инженери могат с лекота да обхванат няколко насоки, което води до по-кратък процес на конструиране, увеличаване на продуктивността и по-бързото извеждане на иновативни продукти на пазара.

Системите за компютърно подпомагано проектиране, цифрово производство и инженерни анализи носят още много ползи и практиката на още много български компании. Софтуерът се използва предимно от:

 • Потребители на технологични решения за управление на NC машини;
 • Потребители на допълнителни приложения;
 • Академични потребители.

Ето някои от по-интересните възможности на SolidWorks

За всяка фаза от процеса на разработване, SolidWorks предлага решение, което ще спомогне на потребителите да бъдат по-продуктивни и ефективни по време на работа:

 • SolidWorks 3D дизайн е за рационализиране на ежедневните задачи и по-бързо завършване на подготвяните 3D проектите. Така можете да ускорите изпълнението на ежедневните задачи и да имплементирате 3D дизайна по-бързо.

3d design

 • SolidWorks Model Based Definition (MBD) е интегрирано производствено решение без чертежи. Помага на компаниите да определят, организират и публикуват Каталог с производствена информация за 3D продукти, включително и 3D модел на данните в стандартните файлови индустриални формати, като 3D PDF и eDrawings.

mbd (1)

 • SolidWorks Simulation предлага основни инструменти за симулация и тестване на вашите проекти, което спомага вземането на важни решения по отношение на технология и подобряване на качеството. Употребата на SolidWorks Flow Simulation допринася към постигането на желаните резултати в дизайна и проектирането, като дава възможност на потребителите лесно да симулират флуидни потоци, пренос на топлина и флуидни сили в конструираните изделия.

flowsimulation

 • SolidWorks Plastics е лесен за използване инструмент за симулация на процеса на шприцоване на пластмаси. Симулира разтопените пластмасови потоци по време на процеса за леене под налягане, за да се предотврати производството на дефектни части.

plastics

 • SolidWorks Inspection рационализира и автоматизира създаването на чертежи за инспекция и доклади. Това е прост и интуитивно приложение, което може да намали времето, необходимо, за да се създаде документация, с до 90 процента и помага за подобряване на качеството и намаляването на времето за достигане до пазара .

Inspection_009

 • SolidWorks Electrical опростява разработването на вградени електрически системи за изготвяните продукти. Пакетите на SolidWorks Electrical съдържат средства за проектиране на електрически системи, покриващи нуждите на професионалистите в бранша. Всички данни  по проектите се синхронизират в реално време двупосочно асоциативно между електрическите схеми и 3D моделите в единна среда за проектиране.

electrical

 • SolidWorks Enterprise PDM: високоефективен инструмент за колаборативност. Решенията за управление на инженерните данни (PDM) помагат да се поеме контрол върху цялостната инженерна информация и съществено да се подобрят процесите на създаване и развитие на продуктите.

pdm

 • SolidWorks Composer за изготвяне на висококачествени илюстрации, фотореалистични изображения и интерактивни анимации директно от 3D CAD данните. Помага не само на техническите специалисти ефективно да използва съществуващата 3D CAD информация за създаване на графично съдържание. Лесната и удобна работна среда предоставя
  средства за създаване на графична информация за широк кръг документи за техническа комуникация, като: инструкции за сглобяване, продуктови описания, учебни помагала, маркетингови материали, презентации за клиенти и доставчици, интерактивни демонстрации, продуктови Интернет каталози и др.

composer-features

За какво се използва SolidWorks?

 • Този софтуер е подходящ за параметрично моделиране на твърди тела, базиран върху градивни елементи (features).
 • Всички размери и геометрични зависимости, които се създават в модела, се съхраняват в него. Тоест, в модела се съхранява историята на построенията. Това дава възможност в последствие да се правят бързи и лесни корекции по него.
 • Солидна основа в моделирането: подробно се разглеждат отделните инструменти за скициране и добавяне на геометрични връзки и размери в скиците.
 • Надграждане на знанията с инструментите за създаване, редактиране и размножаване на тримерни градивни елементи.
 • Продължаване с проектиране на цялостни детайли, разглеждане на различни подходи и стратегии при моделирането на детайли.
 • Крайният продукт се състои от съвкупност от много детайли и компоненти. Затова следва да преминем към техниките за създаване на сглобени единици.
 • Сглобените единици не са просто тримерен модел – ползват се, за да изследваме интерференции, хлабини и осност на детайлите в тях.
 • Симулация на движение в механизмите.
 • Дефиниция на разглобени изгледи за етажни схеми.
 • За да превърнем идеята си от виртуален продукт в реален, ще се научим как да приготвяме производствени чертежи с размери, спецификации, всички необходими анотации.
 • Как може да се автоматизира рутинната работа, като попълване на спецификации, основни таблици в чертежите и други.
 • Всичко е достатъчно за визуализация на идеите в SolidWorks, да ги изследвате за грешки преди да ги пуснете в производство, да създадете нужната производствена документация.

Представяне на курса по SolidWorks в „Аула“:

Ето как да научим SolidWorks:

SolidWorks-salespage

Над 130 урока, разпределени в 10 модула.

Разглеждат се по време на онлайн обучението:

 • видовете файлове, с които работи програмата;
 • преглед на интерфейса;
 • начини за манипулиране на модела и типови визуализации;

Онлайн обучението е подходящо за:

 1. Напълно начинаещи в проектирането;
 2. За хора с опит, които имат цел за научаване на нови неща;
 3. Всеки, който има интерес към SolidWorks;

Сега може да вземете първите 20 урока от курса безплатно и да научите тънкости и трикове при работа със SolidWorks.

Ако решите, че пълното обучение ще ви е полезно, след като изгледате безплатните уроци, може да продължите обучението и да си изкарате удостоверение.

Ако нямате регистрация в „Аула“, регистрирайте се безплатно на Aula.bg и след това изберете курса по „Проектиране със SolidWorks“, за да изгледате видео уроците.

Можете да прочетете още за обучението и да се регистрирате за него тук: „Аула“.

buton_20_bezplatni_uroka

9 thoughts to “SolidWorks. За какво се използва и как да го научим?”

 1. Искам да разбера дали този софтуер може да прави симулации на заварки (заварени конструкции).

  1. Здравей, Мартин. Да, SolidWorks може да прави симулации на заварки. Ето пример: https://s3.amazonaws.com/uploads.hipchat.com/133406/1167608/JoJkPp3EQjH1mND/upload.png

   Но в онлайн обучението не се разглежда точно тази тема. Ако се интересуваш от курса, можеш да разбереш повече за него и програмата на обучение от тук: http://aula.bg/kurs-solidworks

   Успех! 🙂

  1. Здравей, Васил. Не можем да ти дадем инструкции за инсталация, тъй като не сме представители на производителя на софтуера. Но едва ли има съществена разлика от типичната инсталация на други софтуери – трябва да си наясно с характеристиките на компютъра си, както и тези, които се изискват за дадената версия на програмата. Давам ти линк към официалния им сайт, от където можеш да си инсталираш безплатната пробна версия на SolidWorks за 30 дни: http://www.solidworks.com/sw/purchase/solidworks-trial.htm?Source=EUROMED-EN-REQUEST-A-TRIAL-GOOGLE-ADWORDS&mktid=6644&gclid=CI-F3sCEhM4CFYVAGwod0sYPvg

   Също така, те съветвам да си направиш безплатна регистрация на aula.bg, ако нямаш все още. Ще имаш право на 30 дни безплатен пробен достъп до първите 20 урока на курс по избор. 🙂

 2. Това, което прави този софтуерен продукт още по-ценен, са огромните вградени пакети от действащи стандарти. Обръщам внимание на физико-механическите характеристики на материалите, форматите при изчертаване, щриховките, математическите модели и какво ли още… Владеенето на тези инструменти води до висока степен на автоматизация на инженертия труд.
  Трябва да се отдаде съответната благодарност на IT специалистите, които са създали и на тези, които рационално използват програмата SW.
  За мен остава удовлетвореност, удоволствие и забавление от това, което обичам. Защото го мога. Защото е било моя живот.

 3. Какво предлагате като обучение на SolidWorks? Работа с основния пакет Standard или и с възможностите на Professional и Premium? Имате ли курс за SolidWorks Composer? Нещо за симулационните възможности дали имате като обучение?

  1. Привет, Георги! Тук може да прочетеш повече относно курсът, който предлагаме: http://aula.bg/kurs-solidworks
   Не сме предвидили обучение за „SolidWorks Composer“.
   Относно кой пакет да избереш:трябва да знаеш, че Standard е само основния пакет от възможности, а Premium има пълен пакет от екстри.
   Какво ще избереш, зависи изцяло от теб и нуждите на твоя бизнес.
   (Препоръчвам!) В сайта на SolidWorks, може да заявиш контакт с представител и да обсъдиш възможностите за софтуера:
   https://www.solidworks.com/how-to-buy/contact-sales

 4. Здравейте, искам да попитам мога ли да начертая един мостови кран на две опорни точки. И да разбера монтирания ел. телфер ще издържи ли на натоварванията на главната греда.

 5. Здравейте. Въпроса ми е може ли продукта да работи на компютър с вградено видео на дъното или трябва да се оборудва задължително с някоя от сертифицираните видео-карти?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *