Inventor. За какво се използва и как да го научим?

Inventor е създаден от американската софтуерна компания Autodesk, която е и създател на най-известния и най-продаван софтуер за проектиране – AutoCAD. Голяма част от потребителите на Inventor имат предишен опит с AutoCAD, който спомага за по-лесното навлизане в Inventor.

В тази статия ще разгледаме предимствата и възможностите на този софтуер за машинно проектиране.

Какво представлява Inventor?

Autodesk Inventor е 3D софтуер, предназначен за моделиране и проектиране на елементите, изграждащи едно завършено изделие. С негова помощ можем да създадем цялостна техническа документация, необходима за производството на продукта.

logo-header@2x-3f74a247933187db4fcc4379d2b4a652

Благодарение на технологията, със софтуера можем да създадем дигитален прототип на изделието и да проверим как това изделие ще работи, да симулираме, визуализираме и анализираме неговата работа в реални условия, преди да е създаден първият физически прототип.

С Inventor можем да споделяме нашите идеи с колегите, които не разполагат с програмата, като просто запаметим дизайна в нововъведения 3D PDF или генерирайки DWG файлове. Изгледи от създадените 3D модели могат да се вмъкват в AutoCAD и да се използват за създаването на спецификации и чертежи, като се избягва преправянето при евентуална промяна на дизайна.

Autodesk Inventor представлява софтуер за машинно проектиране и инженерен дизайн, който обхваща всички етапи от работата на конструктора – от идейния проект до извеждане на техническа документация на изделието. Основно предимство на софтуера са многото му възможности, като например:

 • Лесно изучаване;Autodesk Inventor Book
 • Параметричност;
 • Генериране на машинни компоненти и съединения;
 • DWG – най-разпространеният файлов формат в инженерния свят;
 • Генериране и анализиране на рамкови конструкции;
 • Проектиране на тръбопроводи и окабеляване;
 • Якостен FEA и динамичен анализ;
 • Детайли от листов материал;
 • Пластмасови детайли;
 • Шприц форми;
 • Техническа документация;
 • Генериране на програми за управление на CNC машини (CAM);
 • И много други.

История

Autodesk Inventor навлиза за пръв път в света на CAD софтуерите през далечната 1999г.  През следващите години всяка нова версия получава различно и също така оригинално кодово име. След 1995 г., кодовите имена на версиите се дават в чест на известни учени, като така създателите на Inventor показват знак на уважение за техния принос към обществото. Ето кои са всички версии до момента с техните кодови имена:

 • Inventor 1 „Mustang“ 9/20/99images (1)
 • Inventor 2 „Thunderbird“ 3/1/00
 • Inventor 3 „Camaro“ 8/1/00
 • Inventor 4 „Corvette“ 12/1/00
 • Inventor 5 „Durango“ 9/17/01
 • Inventor 5.3 „Prowler“ 1/30/02
 • Inventor 6 „Viper“ 10/15/02
 • Inventor 7 „Wrangler“ 4/18/03
 • Inventor 8 „Cherokee“ 10/15/03
 • Inventor 9 „Crossfire“ 7/15/04
 • Inventor 10 „Freestyle“ 4/6/05
 • Inventor 11 „Faraday“ 4/6/06inventor-2016-badge-256px
 • Inventor 2008, „Goddard“, 3/26/07
 • Inventor 2009, „Tesla“, 3/24/08
 • Inventor 2010, „Hopper“, 3/24/2009
 • Inventor 2011 „Sikorsky“, 3/25/2010
 • Inventor 2012 „Brunel“ 3/21/2011
 • Inventor 2013, „Goodyear“ 3/27/2012
 • Inventor 2014, „Franklin“ 3/26/2013
 • Inventor 2015, „Dyson“ 3/27/2014
 • Inventor 2016, „iLogic“ 3/27/2015

Програмата за машинно проектиране се е превърнала в изключително продуктивен инструмент с течение на годините. Всяка нова версия се радва на все по-голям успех. Autodesk са успели да се наложат като компанията, успяла да промени света. От 1982 г. насам те променят света и успяват да се наложат като световен лидер в 3D проектирането.

Регистрираните потребители на продукти на Autodesk са над 10 милиона, като огромна част от тях ползват именно Autodesk Inventor в работата си.Logo-Inventor

Кой използва Inventor?

Autodesk Inventor може да се прилага навсякъде, където има машинно проектиране и инженерен дизайн – от тежкото машиностроене, през лекото машиностроене до производителите на битова техника и дизайнери на мебели.

Autodesk Inventor е верният избор и за трите групи потребители на CAD системи:

 1. На тепърва започващи да използват CAD заради своя лесен, приятелски и максимално опростен потребителски интерфейс, както и максимално бързото достигане на добро ниво на работа с продукта;
 2. На потребители с опит в 2D проектирането с предлаганата 100% двупосочна съвместимост с dwg формат и средства улесняващи прехода от 2D към 3D;
 3. На потребители с вече натрупан опит в 3D поради силните средства при тримерно проектиране – ефективност при големи сглобки, интегрирано солид и повърхнинен адаптивен моделер;

Ето някои от по-интересните възможности на Inventor:

Възможностите на програмата са много и най-различни. Те са провокирани не от някой програмист в лабораториите на Autodesk, a от многобройните потребители на Inventor.

Autodesk притежава специален сайт, в който всеки един човек може да дава предложения за развитието на продукта. Така Inventor става много по-близък с реалните нужди на инженерите по цял свят и развитието му следва една ефикасна посока. Възможностите на Inventor са следните:

Параметричност

Всяка една част от модела може да бъде управлявана, чрез различен параметър. От чисто геометрични параметри, като размери, ъгли, разстояния до например брой болтове, брой ребра, стойност на силите и моментите, които натоварват или задвижват модела. Всеки един параметър може да бъде управляван от таблица, където да му бъде зададена стойност или пък да е в някаква математическа зависимост от друг параметър.

inv-skica

 

Генериране на машинни компоненти и съединения

Това е може би най-голямото предимство на Autodesk Inventor. С този модул могат да се генерират и пресмятат скрепителни съединения (болтови, нитови), валове и техните елементи (шпонки, лагери, шлици), зъбни колела (с челно зацепване, конусовидни и червячни), пружини (натоварени на опън/натиск, плоски), гърбични механизми, верижни и ремъчни предавки, О-пръстени, дори и заваръчни шевове. Изчислението и генерирането на елементите може да стане по различни входящи параметри.

inv-izgled

DWGAutodesk-DWG-icon

Най-разпространеният файлов формат в инженерния свят безспорно е DWG. DWG е естествен файлов формат на Autodesk Inventor.  С Autodesk Inventor може да се отварят DWG файлове, без абсолютно никакъв транслатор, при който може да се загуби ценна информация, а след това геометрията от този файл да се ползва за създаването на тримерният модел.

Рамков Генератор

Изключително мощен модул на Autodesk Inventor. Първоначално се създава схематично рамковата конструкция, като се поставят осите на гредите и колоните в тримерното пространство. След това всяка част от конструкцията се „облича“ със съответния профил. В Autodesk Inventor има много богата библиотека от стандартни ISO, DIN, ANSI профили, заедно с техните фамилии от размери и варианти. Накрая резултатите могат да се изведат в един подробен доклад, който да се прикрепи към техническата документация.

Тръбопроводи и окабеляване

Това е модул, който може да спести огромно количество труд, ако тръбопроводите или окабеляването се проектират на ръка. При тръбните системи първоначално се задава стилът, който ще се ползва. За генерирането на трасето се посочват водещи точки, през които то ще минава, а след това Inventor сам предлага варианти за неговото прокарване.

Якостен и динамичен анализ

С този модул могат да се изчисляват, проверяват и оптимизират на практика всякакви детайли и сглобки. Модулът разполага с мощния инструмент за проверка на напреженията и деформациите в детайлите, работещи по метода на крайните елементи, така нареченият FEA Analysis.

Динамичните симулации не са само нагледно движение на елементите в тримерното пространство. Задавайки сили, моменти, скорости, ускорения, дори и траектории на движение, всяка една сложна система може да бъде задвижена. След задвижването й пък може да се видят усилията и напреженията, които се получават във всяка една връзка и след това да се приложат върху отделни компоненти или цели сглобки. Така на място може да се проверят много елементи дали ще издържат на реалното натоварване и да се вземат необходимите мерки още в етапа на проектирането.

Като допълнение този модул предлага инструмент за извършване на така наречения Modal Analysis, чиито Modal Shapes показват информация, която често е от значителна важност при изучаване на поведението на детайлите, подложени на вибрационно натоварване.

inv-qkost

Детайли от листов материал

С този модул може са се проектират освен сравнително елементарни детайли от листов материал, като кутии например, така и далеч по-сложни детайли, които съдържат най-различни преходи, огъвания, избушвания и т.н. Моделът се проектира тримерно, така както ще се експлоатира в реалността, а след това с натискането на един единствен бутон се създава автоматично неговата разгъвка.

inv-dimensions

Пластмасови детайли

Autodesk Inventor притежава набор от специализрани команди за проектирането на пластмасови изделия. Специфични компоненти, като втулки, ребра, прорези и др. имат съответните команди, чрез които може в рамките на час-два да се създадат най-разнообразни изделия.

Шприц форми

След като се проектира пластмасовия детайл, Autodesk Inventor притежава модул, с който може да се направи неговата шприц форма. Той съдържа всички необходими инструменти за създаването на поансона, матрицата и всички допълнителни системи, които ги съпровождат. Autodesk Inventor има вградена богата библиотека със специфични компоненти, които се поставят при конструирането на шприц форми.

Техническа документация

Autodesk Inventor е оборудван с абсолютно всякакви инструменти за създаване и редакция на техническа документация. Всякакви сечения, разрези, проекции, изображения и т.н. се извличат директно от модела и са асоциативно свързани с него. За всички има съответната команда, в която могат да се нагласят допълнителни опции, като буквено означение, мащаб и др. Самите размери са „интелигентни“ и се променят автоматично при редакция на модела. Autodesk Inventor има богат списък от машинни символи, които вървят със съответните полета за попълване, към тях.

inv-biblioteka

CAM модул

За детайлите, които ще се изработват на CNC управлявани машини, Inventor предлага пълен набор от инструменти за генериране на съответните програми. Предварителното симулиране на движенията на струговете и фрезите в работната среда на програмата дава полезна информация за производствения процес.

Generative Design

В новата версия Inventor 2017 Autodesk добави една революционна възможност за оптимизация на формата на Вашите изделия. След като имаме предварителен дизайн на даден детайл и след якостното му натоварване програмата е в състояние да предложи оптимална промяна на формата, чрез която значително да намалим вложените материални ресурси. Тази нова възможност наречена Generative Design ще промени завинаги начина на работа на инженерите.

Файлови формати

Autodesk Inventor е доста „либерален“ към файловете, с които работи. Той чете и записва в много от най-разпространените формати, включително и на конкурентни продукти. Файлове, които се поддържат, освен естествените му (ipt, iam, DWG, dwf, ipn) са step, stp, iges, sat, файловите формати на SolidWorks, Nx, ProEngineer, Catiа и много други.

inv-failove

Статус лента

В работния прозорец е поставена лента с различни статуси, подобно на AutoCAD. От него може да се включват различни неща, като Snap to Grid, Визуализация на Параметрите, Степени на свобода, Срязване на работния изглед и др.

inv-status

Autodesk 360

Autodesk ви дава от 3 до 25 Gb свободно пространство на техните сървъри, където можете да качвате работни файлове и да ги споделяте с потребители по Ваш избор. Така може да се работи от различни точки на света без да има нужда от изпращането на големи email-и, а сигурността на информацията Ви е гарантирана. Друга голяма полза от това „споделяне“ е възможността да използвате ресурсите на други компютри, за да извършвате тежки пресмятания, които са характерни за оптимизационните проверки, например.

autodesk360hd

Визуализация на връзките

Всички взаимовръзки между детайлите могат да се визуализират в графичния прозорец. Това се постига с новите команди – Show, Hide All и Show Sick.

Растерни изображения

Растерното изображение представлява проекция, която е с по-ниска степен на детайлност и по този начин не натоварва хардуера. Така могат да се създават бързо проекции на големи сглобени единици и само при нужда да се извиква висока детайлност.

ReCapAutodesk_Recap_Banner

С всички продукти на Autodesk, които по някакъв начин работят в 3D среда, се инсталира и приложението Autodesk ReCap. С него се съставят rcp файлове, които съдържат информацията за облаците от точки.

За какво се използва Inventor?

 • За създаване на двумерни скици с нанесени геометрични ограничения. Това ще ви позволи да позиционирате геометрията си с по-малък брой размери и така ще получите по-чист вид на скиците.
 • За използване на параметрично обвързани размери. По този начин ще създавате адаптивни модели, които лесно да оптимизирате.
 • За създаване на тримерна геометрия от изчертаните двумерни скици. Като интуитивно ще разпознавате подходящия за даден случай инструмент.
 • За асемблиране на моделираните тримерни тела в сглобени единици, чрез отнемане на степени на свобода. Като ще можете да създавате визуални разрези и да контролирате видимостта на компонентите, което ще направи работата ви по-лесна.
 • За използване на списъка на детайлите за лесно проследяване на разпределението на масите в сглобените единици.
 • За създаване на заваръчни съединения с приложени за целта технологични обработки на детайлите.
 • За създаване на конструктивни чертежи, използвайки вашите готови тримерни модели. За целта ще можете да генерирате изгледи и разрези.
 • За нанасяне на размери с допуски и сглобки.
 • За генериране на спецификация и за нанасяне на позициите на детайлите. И накрая да генерирате pdf файлове, които да принтирате.
 • За моделиране на детайли от листова заготовка, използвайки специализиран набор от инструменти. Като ще можете да генерирате разгъвки на Вашите изделия и да ги вмъквате в чертежи.
 • За изготвяне на деформационен и якостен анализ по метода на крайните елементи. Това ще Ви позволи да изследвате здравината на вашите детайли, без да се налага да правите сложни конструктивни изчисления.
 • За лесно моделиране на рамкови конструкции, изградени от богатия набор стандартни профили, намиращи се в библиотеката на програмата. Ще можете да използвате специализираните инструменти за анализ на конструкцията и да следите напреженията в нея, чрез автоматично генерираните диаграми на напреженията.

Представяне на онлайн курса по Inventor в „Аула“:

Ето как да научим Autodesk Inventor:

IV.artВ учебен център „Аула“ предлагаме подробен онлайн курс от 9 модула. Можете да прочетете повече за обучението и да се регистрирате за него от тук: онлайн обучение.

Също така, сега може да вземете първите 20 урока от курса напълно безплатно и да научите тънкости и трикове при работа с Inventor. След като изгледате безплатните уроци и решите, че обучението ще Ви е от полза, можете да продължите с пълния пакет от уроци, да завършите курса и да изкарате удостоверение и сертификат на английски език за работа с Inventor.

Ако нямате регистрация в „Аула“, регистрирайте се безплатно на Aula.bg и след това изберете курса по „Autodesk Inventor“, за да изгледате видео уроците.

Ако вече имате регистрация на сайта, просто влезте в профила си и започнете да гледате пробните уроци.

В случай, че тази статия Ви е била полезна и интересна, можете да я споделите на приятелите си във Facebook. 🙂

buton_20_bezplatni_uroka

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *