Лицензиран център за обучение „АУЛА“

Колко губи Вашата фирма от неефективна работа с професионален софтуер?

Използвайте нашия калкулатор, за да видите колко губите в момента, защото екипът ви не познава всички функции на компютърните програми.

В обучителния център Аула през последните 10 години сме срещнали хиляди професионалисти:

  • които работят ежедневно на компютър,
  • имат над 10 години опит с професионален софтуер,
  • и въпреки това работят с него напълно неефективно.

Това води до много часове загубено време – заради грешно заучени практики и непознаване на възможностите за автоматизация на задачи.

Голяма част от професионалистите, които срещаме, прекарват повече време да се борят със софтуера, отколкото да създават печеливши решения – ключовата роля, за която всеки бизнес наема своите специалисти.

Ако екипът ви работи на компютър над 2 часа на ден, то подобряването на компютърните умения е инвестицията ви с най-висока възвръщаемост.

Но в какъв тип обучения си струва да инвестирате? Отговора на този въпрос дават директно служителите…

Какви обучения са най-полезни на служителите?

Над 40% от служителите предпочитат да се обучават в автономни платформи, където сами задават своя график и време за учене.

Тренингите на живо изискват сериозна доза организация и едновременно участие на всички служители. Това ги прави тромави за организация и скъпоструващи на компанията, не само заради цената, а и заради пропуснатите ползи от намаления работен капацитет – ако всички специалисти са на обучение, текущите проекти се забавят.

Натъпкването на целия материал в няколко дни е причината 82% от усвоените знания да изчезват до 3 седмици след обучението.

Онлайн обученията дават допълнителна гъвкавост и позволяват всеки член от екипа да се обучава в удобно време. Допълнително, онлайн обученията позволяват дългосрочен достъп до платформата, който прави запомнянето по-ефективно.

В Аула използваме метода Spaced Repetition, който позволява регулярно припомняне на наученото и повторение на забравеното, за да имат служителите Ви устойчиви познания за софтуерна работа.

Обученията задържат служителите Ви по-дълго във фирмата

94% от служителите остават по-дълго в компании, които инвестират в тяхното обучение и кариерно развитие.

Собствениците на компании ни споделят, че “губят” инвестицията в обучение, когато служителят напусне. Професионалните обучения всъщност успешно задържат членовете на екипа и ви спестяват загуби от текучество.

Аула гаранция против напускане: Ако ваш служител напусне, новият колега, който ще дойде на негово място, получава 6 месеца обучения, без вие да заплащате никакви допълнителни такси.

Отключете потенциала на екипа си за ефективна работа с онлайн компютърно обучение от Аула.

Описаните статистики и данните от B2B калкулатора на „Аула“ са базирани на LinkedIn Learning, McKinsey, Center of American Progress.

Център за професионално обучение „АУЛА“ е лицензиран център за обучение с лиценз №2013121043, издаден от Национална агенция по образование и обучение.

Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Autodesk Inc.