За какво се използват статичните променливи (Static Variables) и променливите обекти (Object Variables)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Присвояваме стойности на променлива-обект с оператор:
Set
With
 
С оператор Set присвояваме:
Референция на обект
Само текст
Само числа
 
Статичната променлива се декларира:
САМО на процедурно ниво
САМО на модулно ниво
 
Статичната променлива се декларира с оператор:
Static
Public
Dim

Въпроси и отговори

 • Кои променливи могат да са Object Variables

  Cvetelina Raykova:

  Здравейте, Кои променливи могат да се дефинират като Object Variables? Как да определя кои могат и кои не могат?

  Димитринка Вълкова:

  Променливите се декларират, за да се определи данните, които ще съхраняват. Променливите съхраняват определен тип данни. Например: last_row As Long. Object Variables са променливи, които декларират обекти, а обекти са: Range, Worksheet и т.н. Например, в модул 4, урок 4 на курса в проекта е записана процедура Sub Fill_Sheet - Module Step2. Променливата sht, декларирана като обект Worksheet, се използва в блок-оператор For each sht in ActiveWorkbook.Worksheets По този начин променливата sht проверява всеки лист (обект Worksheet) в колекцията Worksheets на активния файл - ActiveWorkbook. В същата процедура е декларирана още една променлива-обект rng As Range. Този път блок-оператор For Each rng In Range(Cells(i, j), Cells(last_row, j)).Cells проверява всяка клетка (обект rng) в колекцията Cells. Моля пишете, ако имате още въпроси.

  Cvetelina Raykova:

  Благодаря за отговора. Ще изгледам пак урока и ще ми се изясни.