Инструменти за тестване: Прозорец за наблюдение на променливите (Watch Window) - част 2

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Когато завърши изпълнението на процедурата, стойностите на наблюдаваните променливи се запазват в Watch Window
Не вярно
Вярно
 
Инструментът Quick Watch показва:
текущата стойност на избраната променлива
текущият режим на наблюдение за избраната променлива
 
Режимът на наблюдение Break When Value Is True автоматично спира изпълнението на процедурата, когато:
в полето Expression е зададен логически израз за наблюдаваната променлива
в полето Expression стойността на наблюдаваната променлива е число (Integer)
в полето Expression стойността на наблюдаваната променлива е текст (String)
нито едно от изброените
 
Инструментът Quick Watch се отваря с команда:
Debug --> Quick Watch
View --> Quick Watch
Insert --> Quick Watch