Обект Range - характеристики (properties), които определят броя на редовете и колоните

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Изберете коректната инструкция, която преброява всички колони
col_nu = Range("A1").CurrentRegion.Columns.Count
col_nu = Range("A1").CurrentRegion.Column.Count
 
Кое от изброените съдържа само характеристики (properties) за обект Range
rows, row, columns, column, cells
row_nu, row, col_nu, columns, cells
row_nu, col_nu, cell_nu, row, cells