Работа с динамични масиви (dynamic arrays)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Използваме променлива за граница само в:
динамичен масив
статичен масив
 
Статичен масив означава :
Масив, който не може да променя долната и горната граница
Масив, който не може да променя САМО долната граница
Масив, който не може да променя САМО горната граница
 
Долната и горната граница на динамичния масив се променят с оператор:
ReDim
For
Dim
 
Масивите във VBA имат:
едно, две и повече - до 60 измерения
едно, две и повече - във VBA няма ограничение за броя на измеренията
едно или две измерения
 
Елементите на динамичния масив НЕ могат да се запазят, винаги се изтриват
Твърдението НЕ е вярно
Твърдението е вярно