Създаване на обобщаваща таблица с едномерен динамичен масив, тип User Data Type

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Оператор Redim променя размера на динамичния масив. За да се запазят въведените елементи в динамичния масив при повторно задаване на Redim, използваме оператор:
Preserve
Static
Option Base 1
 
Каква е разликата между променлива и масив?
Променливата съхранява единична стойност, а масивът - повече стойности
Променливата съхранява единична стойност от един тип, а масивът само числа
Няма разлика

Въпроси и отговори

 • Защо total_sales = total_sales +....?

  Cvetelina Raykova:

  Още от началот на курса се чудя защо total_sales = total_sales + Range("B" & m).Value? Не мога да разбера защо не е total_sales = Range("B" & m).Value, та дефинирането на total_commis става тук, т.е. ако total_sales = total_sales, то това не е нищо. Незнам дали разбирате какво искам да питам, но пробвах total_sales = Range("B" & m).Value и тогава не сумира стойностите на целия рейндж, а запазва само последната.

  Дарина Иванова:

  Знак "=" се тълкува като оператор за присвояване, а не като знак за равенство. Смисълът на присвояването тук може да опишем в следните стъпки: 1. На променливата total_sales=0 (дава се начална стойност на променливата 0, за да сме сигурни, че натрупването на сумата започва на чисто. 2. Към старата стойност на променливата добави стойността на определена зона и я превърни в нова стойност на същата променлива. (total_sales(ново)=total_sales(старо)+Range("B"&m).Value

  Cvetelina Raykova:

  Благодаря за отговора.

 • Защо сумира total_sales и total_commis с натрупване от първия към последния лист?

  Cvetelina Raykova:

  За упражнение повтарям процедурите в този урок, но имам проблем. В сумарните редове total_sales и total_commis събира стойностите с натрупване от първия към последния лист. Проверих си процедурата с вашата и не виждам разлика, а резултатът е различен.

  Option Explicit Type Table_title ime As String sales As Currency commis As Currency End Type

  Const Perc1 = 0.15, Perc2 = 0.25

  Dim sht As Worksheet Dim total_sales As Long, total_commis As Long Dim total_wsales As Long, total_wcommis As Long Dim last_row As Long Dim sht_nu As Integer, m%, l%, n% Dim array_week() As Week_data Dim array_title

  Public Sub Consolidate_data()

  sht_nu = ActiveWorkbook.Worksheets.Count

  For Each sht In ActiveWorkbook.Worksheets sht.Select last_row = Range("A1").End(xlDown).Row

  For m = 2 To last_row

  If Range("B" & m) >= 3500 Then Range("C" & m) = Perc2 If Range("B" & m) < 3500 Then Range("C" & m) = Perc1

  Range("C" & m).NumberFormat = "0%" Range("D" & m) = Range("B" & m).Range("C" & m) Range("D" & m).NumberFormat = "0$"

  Range("D" & m) = Range("B" & m) * Range("C" & m) total_sales = total_sales + Range("B" & m).Value total_commis = total_commis + Range("D" & m).Value

  Next m

  Range("A" & last_row + 1) = "Общо" Range("B" & last_row + 1) = total_sales Range("D" & last_row + 1) = total_commis

  Next sht

  Cvetelina Raykova:

  Сега забелязах, че и вашата продедура "Fill_Table" работи по същия начин.

  Cvetelina Raykova:

  total_sales и total_commis натрупват стойностите, защото в процедурата определяме че total_sales = total_sales +......., но след първия лист total_sales пази стойностите и за предходния. Не знам как да дефинирам, че total_sales = само на total_sales от активния лист.

  Димитринка Вълкова:

  Здравей Цветелина. В урока обръщам специално внимание, че в процедурата има една "особеност". Това е една "уловка" и предизвикателство да се намери причината за некоректното натрупване на сумите. Много добре си се справила с това предизвикателство, точно така стойностите на двете променливи total_sales и total_commmis трябва да натрупват сумите само за активния лист. За следващия лист двете променливи трябва да се нулират, за да започне отново натрупването. Дарина много подробно е отговорила на предишния ти въпрос как променливите съхраняват стойности. За да се нулират или "изчистят" променливите, се присвоява 0. И така, за да сумира само за активния лист, може да добавиш в началото на блок-оператор For each sht, в процедурата Fill_Table следните инструкции: total_sales=0 total_commis=0

  Cvetelina Raykova:

  Благодаря Ви за отговора.

 • Как да разбирам обект дефиниран с: Range("B2:C" & sht_nu +2).

  Иван Тихов:

  Какъв обект е дефиниран с: Range("B2:C" & sht_nu +2). Моля да обясните подробно

  Димитринка Вълкова:

  Обект Range може да се дефинира по различни начини. Например: Range("B2:C4") - това е абсолютна референция за обекта и при всяко изпълнение на процедурата ще посочва този обект. Но вместо номера на реда може да се използва променлива ( в примера променливата е sht_nu, на която предварително се присвоява стойност, да кажем sh_nu=5). Следователно обект Range("B2:C"& sht_nu + 2) определя референцията "B2:C7". Когато в процедурите дефинираме обект, е много по-удобно, по-гъвкаво да се използват променливи. Припомни си примерите от предишния модул 4, урок 9, Sub Array_Sales, module Step6. Надявам се, че бях полезна с отговора, но ако все още не е ясно пиши.

 • Може ли да се зададе така процедурата, че да не се изпълнява във всеки Sheet?

  Христиана Георгиева:

  Може ли да се зададе така процедурата, че да не се изпълнява във всеки Sheet. Тоест, ако имаме други листове с данни, които не са съвместими, те да не участват?

  Димитринка Вълкова:

  Достатъчно е в процедурата да се зададе условие за кои листове да се изпълнява. Например, ако процедурата трябва да се изпълнява само за листове, чието име започва с "Primer*", условието може да се запише така: If sht.Name Like "Primer" Then ... и следва програмен код. Обърнете внимание, sht е декларираната променлива-обект Worksheet. Ако дадете конкретен пример при какво условие да се изпълнява процедурата, ще се опитам да помогна