Процедури за потребителската форма (UserForm). Валидиране на данни

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Процедурите за валидиране на данни се записват в процедури, управляващи събития (Event Handler Procedures) за графичния обект ? 
Вярно;
Не вярно;
 
Процедурите за валидиране на данни се изпълняват:
След като се въведат данните, но преди да се запишат в екселската таблица;
След като се въведат данните и се запишат в екселската таблица;