Работа с двумерни масиви

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
В двумерния масив НЕ може да се сумира само една колона.
Твърдението НЕ е вярно
Твърдението е вярно
 
Изберете правилната декларация на двумерен масив
test1(3,8)
test2(3 To 8)
 
Каква е разликата в масивите test1(3,8) и test2(8,3) ?
Различават се по брой редове и колони
Различават се само по брой редове
Различават се само по брой колони
 
Функция Array е функция на:
VBA
MS Excel
на VBA и MS Excel
 
Колко елемента има масива test(1 To 8,0 To 3) ?
32
24
27
36
 
Двумерният масив има:
две измерения
два елемента

Въпроси и отговори

 • Защо дава грешка при използване на функция Index?

  Galya Savova:

  Когато включа в процедурата .Sum(.Index(array_results,0,2)) ми дава съобщение Compile error: Invalid or unqualified reference и не ми дава да продължа. Какво да променя?

  Димитринка Вълкова:

  Сигурно имате пред вид процедурата Sub Array_Sales_Results() от модул Step6, във файл m4v10.xlsm. Ако е променена таблицата, например добавени са нови редове и/или колони, сте променила референциите, откъдето се четат данните за масива и това е може да бъде причина за съобщението. Изпратете картинка с таблицата и инструкцията със съобщението за грешка. Това ще ми помогне да открия причината.

  Мария:

  kakvo e j?

  Димитринка Вълкова:

  Може ли да поясните въпроса си с повече думи? По всяка вероятност е променлива, декларирана в процедурата