Обект Worksheet и обект Sheet - най-често използвани команди (methods)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да добавим 2 или повече нови листа, използваме команда Add с аргументи
Count
Before или After
Команда Add добавя само един нов лист
 
Команда Move без аргумент премества автоматично листа в нов екселски файл
Твърдението е вярно
Твърдението НЕ е вярно
 
С команда (method) Add се добавя нов лист само пред ActiveSheet
Твърдението Не е вярно
Твърдението е вярно
 
Характеристиката (property) DisplayAllerts е характеристика на:
Application
ActiveWorkbook
ActiveSheet

Въпроси и отговори