Обект Worksheet и обект Sheet - най-често използвани команди (methods)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да добавим 2 или повече нови листа, използваме команда Add с аргументи
Count
Before или After
Команда Add добавя само един нов лист
 
Характеристиката (property) DisplayAllerts е характеристика на:
Application
ActiveWorkbook
ActiveSheet
 
С команда (method) Add се добавя нов лист само пред ActiveSheet
Твърдението Не е вярно
Твърдението е вярно
 
Команда Move без аргумент премества автоматично листа в нов екселски файл
Твърдението е вярно
Твърдението НЕ е вярно

Въпроси и отговори

 • Защо дава грешка

  Cvetelina Raykova:

  Здравейте,

  Тренирам преместването на листове,но ми дава грешка "Compile error : expected function or variable" за (Sheets.Count) при положение, че редът от инструкцията за преместване ми е същия като във урока. Къде греша?

  Public Sub Sheets()

  ActiveWorkbook.Sheets.Add Before:=Worksheets(1) Worksheets(1).Name = "Събота" Sheets("Събота").Move After:=Sheets(Sheets.Count)

  End Sub

  Cvetelina Raykova:

  Разбрах какъв е проблема. Във файла има само worksheets, няма sheets и затова дава грешка на "Sheets".