Как да използваме Sub и Function процедури в други екселски файлове: файлове Add-Ins (*.xlam)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Файловете Add-Ins са достъпни на различни компютри
Вярно
Не вярно
 
Задаваме парола за проекта (файла *.xlsm) с команда:
Tools --> VBAProject Properties --> Protection
Tools --> Protection --> VBAProject
File --> Protection --> VBAProject
 
Файловете Add-Ins имат разширение
*.xlam
*.xlsm
*.xlsb