Функции на VBA

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Функциите на VBA са групирани в категории
Твърдението Е вярно
Твърдението НЕ е вярно
 
Някои имената на екселските функции съвпадат с имената на функциите на VBA, но има разлика в синтаксиса и последователността на аргументите.
Твърдението Е вярно
Твърдението НЕ е вярно
 
Къде се използват функциите на VBA?
Само в процедури
Само в Excel
В процедури и в Excel