Видове графични обекти (ActiveX Controls). Продължение

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Графичен обект ListBox. Кои от изброените са специфични характеристики (properties) за обекта?
RowSource, ColumnCount, MultiSelect;
RowSource, ListRows, Caption;
ColumnHeads, MaxLength, AutoSize;
 
Графичен обект ComboBox. Комбинира графичните обекти:
TextBox, ListBox;
Label, ListBox;
Label, TextBox;
 
Графичен обект ListBox. Зададена е характеристиката MultiSelect=2 - fmMultiSelectExtended. Какво означава:
Може да избираме последователност от няколко елемента;
Може да избираме 1 или 2 елемента;
Забранено е избиране на повече от 1 елемент;
 
Графичен обект OptionButton. От всички обекти в групата, само 1 има стойност True ?
Вярно;
Не вярно;
 
Графичен обект CheckBox. От всички обекти в групата, само 1 има стойност True ?
Не вярно;
Вярно ;
 
Графичен обект OptionButton. Минималният брой обекти за групата е:
2;
4;
8;
 
Графичен обект ComboBox. Характеристиката ListRows определя:
Колко елемента от списъка да се показват;
Максималният брой елементи в списъка;
Минималният брой елементи в списъка;
 
Графичен обект ListBox. Характеристиката, която определя колко колони да се показват е:
ColumnCount;
ColumnHeads;
MultiSelect;