Допълнения към урока
Учебна програма Компютърна грамотност
3. Работа с интернет