Допълнения към урока
Учебна програма Компютърна грамотност
5. Комуникация и социални мрежи

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори