Работа с преки пътища (Shortcuts)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Задача:

Създаване на папка и извеждане на пряк път до работния плот.
Отворете файловия мениджър.
Навигирайте до някой от твърдите си дискове (за предпочитане различен от този, на когото е операционната система).
Създайте нова папка в него.
Създайте пряк път до нея на работния си плот. 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Към какво можем да създаваме преки пътища?
Към папки, файлове, програми
Само към папки
Към папки и файлове
Само към програми
 
Прекият път е:
копие на програмата
начин за по-бързо изпълнение на задачи
специфичен софтуер
файл с препратка към друго местоназначение във файловата система