Допълнения към урока
Учебна програма Компютърна грамотност
1. Файлове и работа с тях