Архиви - разархивиране. Целеви директории.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Задача:

Създайте архив със собствени файлове.
Създайте няколко нови файла, или подберете вече съществуващи на Вашия компютър, и ги обединете в папката.
Включете папката в архив по избран от вас начин.
Сравнете размерите на двата файла.
Разархивирайте създадения от Вас архив. 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Къде мога да декомпресирам архив?
В папката, в която се намира архива
В собствена папка
В избрана от мен целева директория
Всички посочени
 
Необходим ли е допълнителен софтуер за разархивиране?
Да, във всички случаи
Да, само когато файловият формат на архива не се поддържа от Windows
Не, не е необходим
Операцията архивиране е необратима

Въпроси и отговори