Допълнения към урока
Учебна програма Компютърна грамотност
2. Организация на файлове, папки и библиотеки.

Дискусия към урока