Допълнения към урока
Учебна програма Ценообразуване в строителството с Project Estimator
1. Въведение в ценообразуването и инсталиране.

Стъпки преди да започнете обучението

 

1. Ако изпитвате някакви технически трудности, използвайте безплатния броузър Chrome

2. Направете следните настройки, за да получавате важни имейли от нас. Вижте настройките тук.

Дискусия към урока