Допълнения към урока
Учебна програма Ценообразуване в строителството с Project Estimator
5. Проверки за откриване на грешки и работа с дименсии.