Допълнения към урока
Учебна програма Ценообразуване в строителството с Project Estimator
3. Остойностяване на сметка. Калибриране на единични цени.